Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme vám za záujem o náš internetový obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. V týchto zásadách ochrany osobných údajov nájdete podrobné informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje. Správcom vašich osobných údajov je: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100, Tychy, info@vintageposteria.sk.

1. Prístupové údaje a hosting

Naše webové stránky môžete navštevovať bez poskytnutia svojich osobných údajov. Pri každom zobrazení webovej stránky server automaticky ukladá len takzvané logy servera, ako je názov požadovaného súboru, vaša IP adresa, dátum a hodina zobrazenia, množstvo zasielaných dát a poskytovateľa internetových služieb (prístupové údaje) a dokumentuje zobrazenie webovej stránky.

Tieto údaje sa analyzujú výhradne s cieľom zabezpečiť správne fungovanie webových stránok a zlepšiť našu ponuku. Vyššie uvedené je určené ako súčasť posúdenia záujmov, na zabezpečenie nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v riadnej prezentácii našej ponuky. Všetky prístupové údaje sú zmazané v lehote do siedmich dní od okamihu ukončenia vašej návštevy na webovej stránke.

2. Zhromažďovanie a spracovanie údajov s cieľom plnenia zmluvy

Osobné údaje zhromažďujeme, keď nám ich poskytnete pri zadaní objednávky alebo nás kontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Polia onačené ako povinné sa týkajú údajov, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy alebo posúdenie záležitosti, v ktorej nás kontaktujete. Bez ich uvedenia nemožno dokončiť objednávku alebo nás kontaktovať. Údaje, ktoré sú zhromažďované, vyplývajú z formulárov, do ktorých sú údaje zavádzané. Údaje, ktoré ste nám poskytli, používame na plnenie zmluvy a na zodpovedanie vašich otázok. Po splnení zmluvy bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené a po uplynutí lehôt na uchovávanie vyžadovaných daňovými a účtovnými zákonmi budú údaje vymazané, ak nevyjadríte súhlas s ďalším využitím týchto údajov alebo si vyhradíme právo ich naďalej používať v zákonom povolených prípadoch, o čom vás týmto informujeme v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

3. Poskytnutie údajov

Za účelom plnenia zmluvy poskytujeme vaše osobné údaje kuriérskej spoločnosti zabezpečujúcej dodávku, ak je to potrebné na dodanie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb si v procese objednávky vyberiete, odovzdáme platobné údaje zozbierané na tento účel úverovej inštitúcii, ktorá platbu spracováva, a prípadne tiež nami alebo vami zvolenému poskytovateľovi platobných služieb. Niektorí poskytovatelia platobných služieb zhromažďujú údaje sami, ak si u nich vytvoríte účet. V takýchto prípadoch sa musíte v rámci objednávky prihlásiť u svojho poskytovateľa platobných služieb a oznámiť svoje prístupové údaje. Potom zároveň platia aj zásady ochrany osobných údajov daného poskytovateľa platobných služieb.

Niektorí poskytovatelia platobných služieb a kuriéri, ktorí s nami spolupracujú, sídlia v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie. Osobné údaje sa týmto spoločnostiam poskytujú iba v nevyhnutných prípadoch, a to na účely plnenia zmluvy.

Poskytnutie údajov kuriérskej spoločnosti
Ak nám počas zadávania objednávky alebo po jej dokončení poskytnete výslovný súhlas, poskytneme vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo zvolenej kuriérskej spoločnosti, aby vás mohla kontaktovať pred doručením objednávky s cieľom oznámenia alebo dohodnutia doručenia.

Vyššie uvedený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný zaslaním príslušnej správy na našu kontaktnú adresu uvedenú v bode „Naše kontaktné údaje a vaše práva“ alebo zaslaním správy priamo kuriérskej spoločnosti na nižšie uvedenú kontaktnú adresu. Hneď ako odvoláte svoj súhlas, odstránime údaje, ktoré ste na tento účel poskytli, ak nevyjadríte výslovný súhlas s ďalším používaním vašich údajov na iné účely alebo ak si nevyhradíme právo naďalej používať údaje v zákonom povolených prípadoch, o čom vás týmto informujeme v tomto vyhlásení.

Spoločnosť General Logistics Systems Poland spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Głuchowě, obec Komorniki (62-052), ul. Tęczowa 10
DPD Polska sp. z o.o. so sídlom vo Varšave (02-274), ul. Mineralna 15

4. E-mail-Newsletter

Reklama zaslaná e-mailom po prihlásení na odber newslettra
Ak sa prihlásite na odber nášho newslettra, použijeme údaje potrebné na tento účel, alebo ktoré nám poskytnete zvlášť, na účely pravidelného zasielania nášho newslettra elektronickou cestou, na základe vami udeleného súhlasu. Z odberu newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním správy s príslušnou informáciou alebo prostredníctvom príslušného odkazu v newslettri. Po odhlásení z odberu odstránime vašu e-mailovú adresu, ak nevyjadríte výslovný súhlas s ďalším používaním vašich údajov na iné účely alebo ak si nevyhradíme právo naďalej používať údaje v zákonom povolených prípadoch, o čom vás týmto informujeme v tomto vyhlásení.

Newsletter je zasielaný ako súčasť poverenia spracovania osobných údajov na náš pokyn poskytovateľom služieb, ktorému na tento účel poskytneme vašu e-mailovú adresu.

Tento poskytovateľ služieb má sídlo v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

5. Integrácia s Trusted Shops Trustbadge

Na účely prezentácie našej značky kvality Trusted Shops, získaných recenzií zákazníkov a ponuky výrobkov Trusted Shops, ktoré sú pre kupujúcich k dispozícii po zadaní objednávky, je s našou webovou stránkou integrovaný Trustbadge firmy Trusted Shops.

Vyššie uvedené slúži na ochranu nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v optimálnej prezentácii našej ponuky na trhu. Trustbadge a takto reklamované služby predstavujú ponuku Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko.

V prípade využitia Trustbadge si server automaticky zapamätá takzvané logy servera, obsahujúce napr. vašu IP adresu, dátum a hodinu zobrazenia, množstvo zasielaných dát a poskytovateľa internetových služieb (prístupové údaje) a dokumentuje zobrazenie Trustbadge. Vyššie uvedené prístupové údaje sa neanalyzujú a automaticky sa prepíšu v lehote do siedmich dní od okamihu ukončenia vašej návštevy na webovej stránke.

Iné osobné údaje sú poskytnuté Trusted Shops iba v prípade, že sa po zadaní objednávky v obchode rozhodnete využiť výrobky Trusted Shops, alebo ste sa už zaregistrovali na ich využívanie. V takýchto prípadoch platí dohoda, ktorú ste uzavreli s Trusted Shops.

6. Súbory cookies a webová analytika

Aby sme zatraktívnili naše webové stránky a umožnili používanie určitých funkcií s cieľom zobrazenia príslušných výrobkov alebo na účely prieskumu trhu, na našich webových stránkach používame takzvané súbory cookies. Vyššie uvedené je určené ako súčasť posúdenia záujmov na zabezpečenie nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v riadnej prezentácii našej ponuky. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú na vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sa zmažú po ukončení relácie v internetovom prehliadači, tzn. po jeho uzavretí (tzv. relačné cookies). Ostatné súbory cookies sa uložia na vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve webových stránok (trvalé súbory cookies). Lehota uchovávania je uvedená v nastaveniach súborov cookies vo vašom webovom prehliadači. Prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby prijímal informácie o používaní súborov cookies a aby mohol rozhodovať v určitých prípadoch alebo úplne o ich prijatí alebo odmietnutí. Prehliadače spravujú nastavenia súborov cookies rôznymi spôsobmi. V pomocnom menu webového prehliadača nájdete vysvetlenie týkajúce sa zmeny nastavenia súborov cookies. Nájdete ich na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Zásady používania cookies

Ak nevyjadríte súhlas s používaním súborov cookies, môže byť funkčnosť našich webových stránok obmedzená. Použitie Google (Universal) Analytics na účely webovej analýzy Naše webové stránky používajú nástroj na webovú analýzu Google (Universal) Analytics od spoločnosti Google Inc. (www.google.com). Vyššie uvedené je určené ako súčasť posúdenia záujmov na zabezpečenie nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v riadnej prezentácii našej ponuky. Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok, ako napríklad súbory cookies. Automaticky zhromažďované informácie o vašom používaní týchto webových stránok sa zvyčajne odovzdávajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch a uchovávajú sa tam. Z dôvodu anonymizácie IP aktivovanej na tejto webovej stránke je vaša IP adresa skrátená pred ďalším odovzdaním v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa sa na server Google v Spojených štátoch odovzdáva iba vo výnimočných prípadoch a tam sa skracuje. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa spravidla nekombinuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Spoločnosť Google LLC má hlavné sídlo v USA a je držiteľom certifikátu EU-US-Privacy Shield. Aktuálny certifikát je k dispozícii na tomto odkaze. V rámci dohody medzi USA a Európskou komisiou konštatovala komisia primeranú úroveň ochrany v prípade podnikov, ktoré sú držiteľmi certifikátu Privacy Shield.

Spoločnosti Google môžete zabrániť zaznamenávať údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookies týkajúce sa vášho používania našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy) a tiež spracovať tieto údaje spoločnosťou Google, ak si stiahnete a nainštalujete v prehliadači zásuvný modul, ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Namiesto inštalácie doplnku prehliadača môžete tiež kliknúť na tento odkaz a vypnúť zhromažďovanie údajov prostredníctvom služby Google Analytics na našich webových stránkach. Potom bude na vašom koncovom zariadení uložený súbor cookie opt-out. Ak súbor cookies vymažete, musíte znova kliknúť na vyššie uvedený odkaz.

7. Pripomenutie o možnosti hodnotenia

Pripomenutie o možnosti hodnotenia odoslané spoločnosťou Trusted Shops
Ak ste počas objednávania alebo po ukončení zadávania objednávky udelili výslovný súhlas, odovzdáme vašu e-mailovú adresu spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko (www.trustedshops.pl), aby vám bolo elektronicky zaslané pripomenutie o možnosti vyjadriť svoj názor o nákupe uskutočnenom v našom obchode.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním príslušnej správy na našu kontaktnú adresu uvedenú v bode „Naše kontaktné údaje a vaše práva“ alebo priamo vo forme vyhlásenia predloženého spoločnosti Trusted Shops.

8. Naše kontaktné údaje a vaše práva
Máte právo na bezplatné informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uchovávané, ako aj právo na ich opravu, obmedzenie spracovania, vymazanie týchto údajov alebo ich prenos.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a využívania vašich osobných údajov, opravy, blokovania alebo vymazania údajov, a tiež v prípade odvolania udelených súhlasov alebo vznesenia námietky proti využívaniu určitých údajov, obráťte sa, prosím, na správcu údajov: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100, Tychy, info@vintageposteria.sk Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade.

9. Právo vzniesť námietku

Ak v súlade s popisom v týchto zásadách ochrany osobných údajov, v rámci analýzy a posúdenia záujmov, spracovávame osobné údaje na účel ochrany našich oprávnených záujmov, potom môžete proti takémuto spracovaniu na tento účel vzniesť námietku s účinnosťou do budúcnosti. Ak spracovanie prebieha na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek uplatniť svoje právo vzniesť námietku. Ak spracovanie prebieha na iné účely, máte právo vzniesť námietku iba z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie.

Hneď ako uplatníte svoje právo vzniesť námietku, nebudeme naďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nepreukážeme, že existujú oprávnené dôvody pre spracovanie, a že tieto prevažujú nad vašimi záujmami a právami, alebo ak je účelom spracovania údajov domáhanie sa, výkon alebo obrana nárokov.

Vyššie uvedené neplatí, ak spracovanie údajov prebieha na účely priameho marketingu. V tomto prípade nebudeme naďalej spracovávať vaše osobné údaje pre vyššie uvedené účely.

10 .Názory na produkty

I. Recenzia, ktorú zverejňujete v našom obchode, musí byť o zakúpenom produkte. Môžete opísať jeho nevýhody, výhody, funkčnosť a vaše skúsenosti s používaním produktu.
II. Vaše komentáre by sa mali týkať výhradne témy článku, ktorý komentujete.
III. Môžete napísať jednu recenziu na daný produkt. Ďalšie recenzie toho istého produktu nebudeme zverejňovať.
IV. Pred zverejnením recenzie sa, prosím, uistite, že jej obsah je v súlade so zákonom, dobrými mravmi a nezasahuje do práv a osobných statkov iných osôb.
V. Recenzie, komentáre a príspevky v diskusii nesmú:
a. hrubo porušovať pravidlá správnej slovenčiny;
b. obsahovať vulgarizmy;
c. vyzývať k násiliu alebo nenávisti;
d. propagovať rasizmus;
e. urážať niekoho;
f. vyjadrovať názory v rozpore s všeobecne akceptovanými spoločenskými normami;
g. poskytovať informácie, ktoré by mohli naznačovať trestný čin, sú nekalou súťažou, porušujú autorské práva alebo priemyselné práva;
h. propagovať produkty a služby našej konkurencie;
i. obsahovať odkazy na iné webové stránky;
j. obsahovať podrobné osobné údaje: ani vaše, ani poradcu, s ktorým ste boli v kontakte.
VI.Ste zodpovední za obsah vašich recenzií.
VII. Kontrolujeme všetky pridané recenzie. Recenziu by ste mali pridať, len ak vlastníte produkt alebo ste s ním prišli do styku (napr. vlastní ho niekto z vašich blízkych).
VIII. Ak moderátor zistí, že vaša recenzia je v rozpore s týmito pravidlami, nebudeme ju zverejňovať a odstránime ju alebo upravíme. Takéto konanie bude mať miesto najmä vtedy, keď recenzia vzbudí naše pochybnosti. O tom vás budeme informovať e-mailom do 7 dní od momentu, keď zistíme nezrovnalosti.
Ak nesúhlasíte s naším rozhodnutím, prosím, odpovedzte na našu správu do 7 dní od dátumu jej doručenia. Tento termín je konečný, po jeho uplynutí nebudete môcť podať sťažnosť a vaša recenzia bude odstránená alebo nebudeme publikovať. Na vašu sťažnosť odpovieme do 14 dní od jej prijatia. Môžeme zohľadniť vašu sťažnosť a obnoviť recenziu na stránke alebo ju odstrániť zo systému.
IX. Keď zverejňujete recenziu, udeľujete nám neobmedzenú časovú licenciu na jej bezplatné používanie, šírenie, publikovanie, kopírovanie, úpravu a distribúciu na území Európskej únie. Budeme teda môcť:
a) šíriť vašu recenziu (alebo jej časť) tak, aby bola verejne prístupná takým spôsobom, aby ju každý mohol:
a1) mať prístup k nej na vybranom mieste a v čase;
a2) verejne ju zobrazovať; a
a3) znovu publikovať;
b) zachovať a rozmnožiť vašu recenziu (alebo jej časť) akoukoľvek technikou (tlačovou, reprografickou, digitálnou, magnetickým záznamom atď.) na vytvorenie ďalších kópií vašej recenzie (alebo jej časti);
c) udeliť sublicencie tretím stranám, aby mohli využívať vašu recenziu alebo jej časť;
d) využívať vašu recenziu (alebo jej časť) na propagáciu a reklamu nášho obchodu.
X. Recenzie sú zobrazované v obchode od najnovších po najstaršie.
XI. Každý používateľ a každá osoba využívajúca službu VINTAGEPOSTERIA.SK má možnosť zaslať oznámenie o obsahu, ktorý je v rozpore so zákonom alebo porušuje pravidlá, zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu: info@vintageposteria.sk. Osoba podávajúca oznámenie by, ak je to možné, mala poskytnúť informácie, ktoré umožnia VINTAGEPOSTERIA.SK overiť hlásenie porušenia, vysvetliť dôvody, prečo osoba podávajúca oznámenie považuje daný obsah za nezákonný alebo v rozpore s pravidlami. Komunikácia môže prebiehať v slovenskom alebo anglickom jazyku.
XII. VINTAGEPOSTERIA.SK môže rozhodnúť o blokovaní alebo pozastavení obsahu alebo účtov na základe interných politík a moderačných postupov. Moderačné politiky a postupy prijaté VINTAGEPOSTERIA.SK opisujú spôsoby a prostriedky identifikácie obsahu alebo aktivít používateľov, ktoré sú preskúmavané z hľadiska porušenia pravidiel alebo platných zákonov. Hlavným cieľom vyvinutých moderačných politík a postupov je zabezpečiť bezpečnosť používateľov a osôb využívajúcich službu VINTAGEPOSTERIA.SK a bojovať proti akémukoľvek zneužitiu.
XIII. Rozhodnutia súvisiace s obsahom alebo aktivitami používateľov sú hodnotené osobami moderujúcimi VINTAGEPOSTERIA.SK ktoré sú v súlade s princípmi moderovania obsahu stanovenými v článku 14 DSA v súvislosti s komentármi a recenziami publikovanými v našej službe. Všetok obsah publikovaný používateľmi bude moderovaný v súlade s platnými zákonmi a našimi pravidlami.
XIV. Používateľ bude informovaný v prípade blokovania alebo pozastavenia určitého obsahu alebo účtu, najneskôr v okamihu, keď blokovanie alebo pozastavenie nadobudne účinnosť, prostredníctvom e-mailovej správy, ktorá uvedie zablokovaný alebo pozastavený obsah alebo účet a dôvody rozhodnutia s odkazom na dôvody rozhodnutia vyplývajúce z obsahu pravidiel.
Používateľ, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím o blokovaní alebo pozastavení inzerátu alebo účtu, má právo podať sťažnosť zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu.